Fetovanie

6. srpna 2008 v 7:25 | mishqa
Fetovanie je vdychovanie chemických psychoaktívnych látok s cieľom dosiahnuť omamujúci účinok..

Kto sú tí, čo fetujú, a čo chcú dosiahnut? Fetujú výlučne mladí Iudia, vykazujúci obyčajne psychopatické alebo neurotické črty osobnosti, mladiství, delikventi.. Veľa ráz sa u nich zisťuje hlboko podpriemerná inteligencia, až oligofrénia, vo väčšine prípadov ide o osoby psychicky retardované. U mnohých badať príznaky psychickej nezrelosti, infantilizmu, neurolability. Bývajú nestáli, pretože ich myslenie ovplyvňujú citové rnomenty, okamžité sympatie a antipatie. Sú vzdorovití, súčasne veľmi sugestibilní a nesamostatní. Trpia úzkosťami, premáhajú nejaký strach alebo depresívny stav alebo nejakú sexuálnu poruchu. Nie sú schopní prekonávať životné ťažkosti ani hlad, námahu alebo nepohodlie. Veľmi sa ponosujú a ľutujú. Sú impulzívni, netaktní, neokrôchaní. Raz sú príliš sentimentálni, inokedy krutí. Ich výpovede a svedectvá sú nespoľahlivé - preháňajú, pridávajú, vymýšľajú si. Veľmi radi sa pozorujú, zaoberajú sa sebou, usilujú sa hrať nejakú spoločenskú úlohu. Radi intrigujú a klamú. Majú slabú vôľu. Často sa u nich prejavujú hysterické črty. Ich záujmy sú zúžené, vykazujú nízku úroveň. V rodine a v spoločnosti majú mnoho konfliktov, vyplývajúcich z neúspechov a pocitov previnenia. Ich hodnotový systém je nesúrodý, často sa meni vo vzťahu k schopnostiam a možnostiam. Preto sa u nich často objaví zvrátená hierarchia hodnôt a poruchy adaptability a sociability.
Mnohí chcú dosiahnuť eufóriu, akýsi pocit blaženosti, uvoľnenia, zbaviť sa vnútorného napätia, prekonať komplex menejcennosti a zvýšiť si sebavedomie. Iní túžia po silnom zážitku, chcú mať príjemné sny, odbrzdiť potlačené tendencie alebo odreagovať nepríjemný zážitok a zbaviť sa zlých spomienok, prípadne získať smelosť a odvahu na rozličné činy, žiaľ, niekedy aj na spáchanie samovraždy. Iní fetujú zo zvedavosti alebo preto, aby prekonali pocit samoty a tiesne. Fetovanie ; je vlastne úniková reakcia.
Na fetovanie sa používajú rozličné psychoaktívne látky. Niektoré z nich pôvodne neboli určené na ľudský konzum (benzín, éter, chloroform). Zistilo sa, že mladiství používali na fetovanie niektoré čistidlá, používané v domácnostiach, ktoré obsa-hovali trichlóretán a trichlóretylén (napr. Čikuli).
Škodlivosť fetovania a závislosť od drog treba posudzovať v širšom rámci - v súvislosti so škodlivosíou toxikománie.
Toxikománia
Toxikománia je stav, pri ktorom vzniká chorobná závislosť od určitej drogy s následnými telesnými a psychickými poruchami: Vyznačuje sa neovládateľnou túžbou po droge, tendenciou zvyšovať jej dávky, psychickou a fyzickou závislosťou od drogy. Nárkománia je maniacky stav človeka, čo je psy-chicky závislí od drog, ktoré vyvolávajú narkotické stavy. Závislosť je rôzna, jej intenzita závisí jednak od drogy, jednak od osobnosti toxikomana. Závislosť sa obvykle vyvíja postupne ako dôsledok periodického alebo trvalého požívania drog.
Psychickou závislosťou rozumieme zvláštne ladenie psychiky, ktoré núti toxikomana k periodickému alebo trvalému požívaniu drogy. Pacient to robí preto, aby dosiahol príjemný psychický stav alebo aby zabránil vzniku nepríjemných pocitov a depresie.
Telesná závislosť znamená prispôsobenie sa organizmu na požívanú látku. Keď sa požadovaná látka nepožije, objavia sa abstinenčné príznaky, ktorých intenzita a prejavy závisia od osobnosti toxikomana a od vlastnosti požívanej drogy alebo látky.
Psychoaktívne látky
Psychoaktívne alebo psychotropné látky sú v základe chemické látky, ktoré popri farmakologickom účinku na rozličné telesné funkcie ovplyvňujú myseľ, spôsobujú zmeny vedomia, menia náladu a rozličným spôsobom pôsobia na CNS človeka. Ak sa niektorá psychoaktívna látka pre túto vlastnosť stane predmetom konzumu, nazývame ju vo vzťahu ku konzumentovi drogou. Týchto látok je veľké množstvo.
Niektoré látky, hoci majú psychotropné účiny, sú bežne dostupné (alkoholické nápoje, tabakové výrobky). Psychicky stimulatívne účinkujú i káva, čaj a iné, nespôsobujú však zmeny vo vedomí. U nás sa rozšírilo nadmerné užívanie liekov a závislosť od nich. Týka sa to najmä skupiny psychofarmák. Delíme ich na látky, ktoré pôsobia na organizmus človeka a jeho psychiku tlmivo, a na látky, ktoré pôsobia povzbudivo, excitačne. Medzi tlmivými látkami treba spomenúť narkotiká: morfium a príbuzné látky, ópium a jeho alkaloidy (morfín, kodeín, heroín). Dolsin, neskoršie syntetizované látky (petidin, metadon a iné). Medzi psychoaktívne látky patria aj bežne predpisované hypnotiká a sedatíva (najmä barbiturátové a trankvilizéry (meprobamat, benaktyzín, Guajacuran, Librium, Radepur, Diazepam, Oxazepam).
Medzi povzbudivé, excitačné látky patria látky užívané proti obezite (Fermetrazin, Dexfenmetrazin, Centedrin), ďalej Psychoton, Ritalin. Mierne povzbudzujúco pôsobí aj kofeín a nikotín.
Z protiestmatických liekov excitačne pôsobí efedrín, obsiahnutý napr. v liečive Yastyl.
Veľmi nebezpečná je závislosť od kokaínu.
Medzi psychotropné látky patria aj halucinogény - LSD (kyselina lyzergová); hašiš, meskalín; a i.
Nebezpečenstvo toxikománie a narkománie
Kým fetuje výlučne mládež, závislosť od liekov a drog badať aj u ľudí staršieho veku. Požívanie povzbudivých liekov a upokojujúcich prostriedkov je rozšírené aj u mládeže, najmä pred skúškami.
Ide o typicky civilizačný prejav - potrebu obstáť v každej situácii ako perfektný a vtesnať spánok do času, ktorý je naň presne vymedzený.
V niektorých štátoch na Západe sa rozšírilo užívanie najmä halucinogénov, derivátu kyseliny lyzergovej, ktorý vyvoláva u zdravého prechodnú duševnú poruchu so zmenou vnímania, myslenia a cítenia. Vyvoláva ilúzie, halucinácie i bludy. Používajú ho umelci, básnici a spisovatelia, ktorí tvrdia, že tak hľadajú inšpiráciu, v domnení, že im extatický stav otvorí nové zážitkové svety.
Drogy i požívanie liekov v neprimeranom množstve a psychická alebo telesná závislosť od nich ohrozujú ľudské zdravie. Negatívne účinky sa prejavujú najrozličnejším spôsobom, ich liečenie patrí lekárom-psychiatrom.
Výskumy v tomto smere i psychiatri zhodne udávajú mnohé chorobné príznaky, vyvolané systematickým požívaním a zneužívaním liekov a drog v podobe následkov alebo abstinenčných príznakov po odňatí drogy.
Po odňatí niektorých drog alebo liekov, od ktorých bol toxikoman alebo pacient závislý, sa objavia abstinenčné príznaky, depresia, fyzický útlm, zníženie výkonnosti a abnormálne reaktívne správanie.
Používanie drog porušuje psychickú integritu človeka, vyvoláva duševné a neurotické poruchy, znižuje inteligenciu, obmedzuje záujmy, stupňuje negatívna črty osobnosti. Z telesných príznakov sa často vyskytuje potenie, závraty, zvracanie, bolesti hlavy, chudnutie a celková telesná a duševná slabosť. Niektoré drogy spôsobujú zmeny v psychickej oblasti : úzkosť, nespavosť, iluzórne vnímanie okolia a niekedy delirantný stav, podobný alkoholickému delíriu tremens. Inokedy sa objavia paranoidné reakcie s ilúziami, halucináciami.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 GombíceQ GombíceQ | Web | 6. srpna 2008 v 14:49 | Reagovat

ahoj spriatelíš ?

2 prezerač blogov prezerač blogov | 6. srpna 2008 v 18:55 | Reagovat

Zaujímavé. Ale ja by som skôr písal o niečom inom.

3 Sora_Naegino22 Sora_Naegino22 | Web | 7. srpna 2008 v 18:40 | Reagovat

awojky..prosim hlasnes za mna?..som vo finale..prosiiiiiiiiiiim

http://sakury-anime.blog.cz/0808/soutez-o-nej-anime-obrazky-5-kolo-finale

dole je anketa a klikni pls na Sora_Naegino22

4 terezza sb terezza sb | Web | 9. srpna 2008 v 15:57 | Reagovat

ZAPOJ SE DO TIPOVAČKY!!!!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama